Строгий
Гармония -Интернет-проект :: Авторизация
регистрация / забыли пароль?
Логин
Пароль
 Гармония -Интернет-проект :: О сайте
Гармония -Интернет-проект :: Ценности
Классическая музыка (композиторы)
Классическая музыка (исполнители)
Этническая музыка
Духовная музыка
Песни и романсы
Опера
Балет
Джаз
Ретро
Записи для детей
Аудиокниги
 Гармония -Интернет-проект :: Без разгадки
 Гармония -Интернет-проект :: Юморески
 Гармония -Интернет-проект :: Тексты
 Гармония -Интернет-проект :: Форум
 Гармония -Интернет-проект :: Обратная связь
Гармония -Интернет-проект :: ????? ? ????????

Заказ компакт-дисков Вы можете сделать:

√ через Корзину заказов,  

   пройдя регистрацию

√ через
обратную связь

√ через группу ВКонтакте

Доставка осуществляется
БЕСПЛАТНО
в пределах Томска

Доставка в другие регионы
осуществляется по отдельной договорённостиГармония -Интернет-проект :: Вечные ценности

Этническая музыка
Назад

Антология народной музыки. Душа народа

Белорусская музыка (2 CD)

Гармония -Интернет-проект ::
Содержание дисков:

Антология народной музыки. Душа народа
Белорусская музыка

CD 1

Весенние
1. На вуліцы масьлініца, масьлініца (масленичная)
2. Агу, вісна, агу, красна, ой, шчо ж ты нам прынесла (закликание весны)
3. Благаславі, маці, вясну сустракаці! А зялёны явар кудравый (весенняя волочебная)
4. Зялёный сад, вішнёвый! Гаспадарочак ды слаўный паночак (волочебная)
Троицкие и купальские
5. Прывэлы куста із зэлёного бору (троицкая кустовая)
6. Ў нас сягоння, ў нас сягоння купалачка, купалачка (купальская)
7. Лето (наигрыш на пищике - жалейке из соломины)
Жнивные
8. По місяцу жыто жала
9. А вы жэ вы мэне жы дожыныкё
10. Ой, дайтэ мне раду
11. А заспорыў Дунай з мором
12. Вецярок вее, жыта палавеець
Дожиночные, осенние
13. А ў нашыга пана дажыначкі рана, люлюшкі люлі, дажыначкі ран[а] (дожиночная хороводная)
14. А ці поўна арэхава чашка, ядром наліван[а], а ці поўна (дожиночная, величальная хозяину)
15. На Дунаёчку, гэй, на Дунаёчку й, рано й, рано й, дай на сіненькём (осенняя)
Колядные
16. Каляда (наигрыш на скрипке)
17. Да запеймо песьню слав(ы)наму пану (колядная хозяину)
18. О-го-го, коза жы, о-го-го, сера (колядная игровая)
19. Камарыцкая (наигрыш на парных дудках)
20. Будзім мы Цярэшку й жаніць («Цярэшка» - из колядной игры "Женитьба Терешки")
21. Лявоніха (заключительный танец колядной игры "Женитьба Терешки", скрипичный наигрыш)
22. Колядо! Бегла колядко пэшком-пэшком, гэй, колядо! (коляда для всех)
Свадебные и родинные песни
Свадьба ("Вяселле")
23. Росьці, коровай, росьці, коровай, як ліпонька, росьці, коровай (свадебная каравайная)
24. Не пужайтэса, сваты, не пужайтэса, сваты, не мнего нас йедэ (когда едут сваты)
25. А як села млода Зіночка за сталом (свадебная молодой)
26. Каб разжаліць маладую (свадебный наигрыш на скрипке)
27. А па двару к(а)ляновай ліст паслаўся (свадебная молодому)
28. Хвалівсо коровай в пэчы, хвалівсо коровай в пэчы, засмолів собі плэчы (свадебная каравайная)
29. А знаць, садзіку-вінаградзіку, нет яму даглядзіку (свадебная сироте)
30. Ой, стэклоса, ой, стэклоса да дзве рэчэнькі, ой, стэклоса (посаг - объединение молодых)
31. Спасіба, маі падружкі, за сурюжаннійка (причет-голошение молодой)
32. Вой, я плачу - вы не чуеце (свадебная молодой)
33. Вясельны марш маладым (скрипка, 2 цимбал, гармоника, бубен)
34. Сямёнаўна (танцевальный наигрыш на гармонике)
35. Ой, сваточкі-голубочкі, едтэ домой (когда кончается свадьба)
36. Шаўкова ніточ(ы)кэ к сцене б(ы)е, молода Ален(ы)ка добраноч дае (когда молодая прощается с домом)
37. Ў варот бярёза стыяла (когда молодая уезжает из дому)
38. Выхадзі, матуля, з новай клеці, з новай клеці (когда встречают молодую в доме жениха)
39. Радзіны (наигрыш на скрипке, 2-х цимбалах, гармонике и бубне) 
40. Кумок, а чаго й, любок(а), невясёлый сядзіш, невясёлый сядзіш? (родинная куму)
41. Да спасібо кавалю, да спасибо кавалю, што устроіў нам гульню, што устроіў нам гульню (родинная отцу)
42. Цыганы (проход ряженых сватов)

СD 2

Необрядовая лирика
1. Даліна шырокая (й), туман разьлягаяцца
2. Посею (й) гурочкі ў вішнёвом садочку
3. Ой, з-пуд горкі (ежэ) буйной вецёр вея
4. Рэкруцкая (наигрыш на парных дудках)
5. Зязюлічка мая, шэрынькая кукушачка (голошение-причит на случай беды)
6. Саловей, саловей смуцён(ы) не(е)ве(е)сёл
7. Ох, выйду я на ту гору, дзе заводзілас любоў
8. Ой, ты жы, мамко-віш(ы)ня, да ці я ў цебе лішня?
9. Ой, ты жы, туман(а) да туманачок (баллада)
10. Посею гурочкі жы над быстрою жы рэкою
11. За Сібіром да сонцы всходіт ("Кармелюга", о вожде крестьянских восстаний У. Кармелюке)
12. Ой, с-пад горкі, с-пад гары да ўсё (й) туман (партизанская)
13. На турэцкіх полях там нішчо (ох) ні росьцёт (солдатская)
Инструментальная музыка
14. Ішлі чумакі (наигрыш на дудке)
15. Ой, пры даліне (рéкрутская, наигрыш на парных дудках)
16. Мікіта. Юрачка (танцевальные наигрыши на дудке)
17. Барынька (танцевальный наигрыш на пищике)
18. Гуляць быка (танцевальный наигрыш на скрипке)
19. Падушачка (танцевальный наигрыш на скрипке)
20. Казачок. Камарыцкі. Полька (танцевальные наигрыши на скрипке)
21. Полька (2 скрипки и бубен)
22. Шахцёр пашаньку пахае (вечериночная расходная, наигрыш на скрипке)
23. Полька (наигрыш на балалайке)
24. Цялушачка (быличка - рассказ со скрипичным сопровождением)
25. Косары косяць, а вецёр повевае (сенокосная песня)
26. Косары косяць, а вецёр повевае (песенный наигрыш на дудке)
27. Сам па сабе (импровизационный наигрыш на пищике)
28. Кадрыль (2 колена; 2 скрипки, цимбалы и бубен)
29. Церніца (танцевальный наигрыш; скрипка, кларнет, гармоника и барабан)
30. Шастак (танцевальный наигрыш; скрипка, 2 цимбал, гармоника и бубен)
31. Полька (гармоника)

Общее время звучания (ADD):
CD 1 - 47:37
СD 2 - 51:35

Записи разных лет

В музыкальном фольклоре белорусов ведущее место принадлежит песенному творчеству, которое охватывает два историко-стилевых пласта. Исторически наиболее ранний пласт, уходящий своими корнями в древнеславянскую эпоху, составляют песни календарно-земледельческого круга и семейной обрядовости.

Календарно-песенный фольклор представлен в Белоруссии четырьмя циклами (весенним, летним, осенним, зимним), которые включают и типовые напевы, строго приуроченные к определенному времени, и песни, которые условно относятся тому или иному времени либо обстоятельству.

Семейно-обрядовый песенный цикл включает типовые напевы свадебных и родинных песен, а также похоронных и свадебных причитаний.

Второй развернутый историко-стилевой пласт песнетворчества белорусов составляют необрядовые песни, которые начали формироваться примерно с XIV столетия. С песнями этого пласта связано развитое многоголосие подголосочно-полифонического типа, известное в Белоруссии как пение с "подводкой" - верхним солирующим голосом, контрапунктирующим хоровой партии нижнего голоса. Песни второго исторического пласта в сплаве с песнями литературного происхождения явились основой и для собственно новотворчества советского периода, в центре которого находится партизанское песнетворчество (СD 2, No. 12).

Богатые традиции отличают также инструментальный фольклор Белоруссии. С незапамятных времен музыкальные инструменты связаны с традиционными видами хозяйственной деятельности белорусов (прежде всего с пастушеством, также охотой), календарно-земледельческой и семейной обрядовостью, различными обычаями, празднествами, развлечениями.

В предлагаемом альбоме представлены наиболее характерные в художественном и типологическом отношении образцы аутентичного музыкального фольклора из экспедиционных материалов, собранных на протяжении 1960 - 1980-х гг. во всех регионах Белоруссии.

Издатель: фирма "Мелодия"

Цена:   500 рублей
Состояние позиции: в наличии
Назад
Создание сайта: Веб-студия R70
????? ??????? ???????? ?????????
Гармония -Интернет-проект :: ????????